Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Sportslig utvalg

Sportslig Utvalg HGK

Gruppens oppgave er å ivareta den sportslige satsingen i Hakadal Golfklubb

Herunder:

- Organisere treninger, med et langsiktig perpektiv.

- Ivareta påmeldinger til turneringer hvor HGK er å anse som et lag.
  F.eks. Lag NM, Klubbserien og Romerikstour. 

- Sette retningslinjer for uttak til turneringer med begrenset antall og 
  hvor spillerene representerer HGK.

- Bidragsyter til styret, i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde sportsplan for HGK.

- Påse at sportsplanen blir fulgt.

- Utvikle sportslig kompetanse i HGK. Bidra i prosessen med å finne egnede trenere. 

- Bidra til at alle gruppene hjelper til under større turneringer.

 - Planlegge å påse utvikling av treningsfelt, for å dekke klubbens behov.

   Sportslig utvalg er satt sammen av en leder  -
   samt en representant fra hver av klubbens øvrige grupper.



 
   
 
Sparebank1Nittedal
Coca Cola
Thaugland
Ahlsell
Veidekke
Ischebeck Nordic
R.E.Gulvavretting
Nets
Dell
MYRER VVS
Basefarm
Vitus Apotek
Siemens
Rockfon
Modulvegger Oslo AS
Steria
Myrhagen Sveising
alpha 2017
Siteservice
Comendo
Mail4you.no
Pixnord
Nygård Håndverk AS
Oslo Bemanning