Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Styret

Årsmøtet ble avholdt i auditorium på Glittre, onsdag 17.mars

Stemningen var som vanlig veldig god på årsmøtet til Hakadal golfklubb og medlemmene fikk pratet litt over en kopp kaffe og småbrød. Vi har lagt ved protokollen og lurt inn noen bilder fra kvelden.

Protokoll fra Årsmøte 2009 - Hakadal Golfklubb

Det var 98 fremmøtte medlemmer.

Mange hadde møtt frem også i år.

1. Åpning ved leder

Styreleder Per Håvard Fredrikstad ønsket velkommen, og åpnet møtet.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøte innkallelse ble lagt ut på internett til alle medlemmene 04.februar 2010. Endelig sakslisten ble lagt ut på www.hakadalgolf.no på 10.mars 2010.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

3. Valg av møteleder, 2 referenter og 2 til å skrive under protokollen

Til møteleder ble valgt Lars Børre Hasle

Som referent ble valgt Gro Mathiesen     og Nina Natalia Hasleengen

Til å underskrive protokollen ble valgt Frode Lein Sørbø og Ottar Sørevik

4. Styrets beretning for 2009

Styrets årsberetning ble gjennomgått av lederen møtelederen og enstemmig godkjent.

Årsberetninger fra komiteene var lagt ved i årsmøtepapirene.

5. Fastsettelse av resultat regnskap og balanse for 2009

Resultat regnskap og balanse ble gjennomgått av Gro Mathiesen     og enstemmig godkjent.

Statsautorisert revisor Ole Tom Lie leste opp revisjonsberetning for 2009.

6. Innkomne forslag

Det var ikke noe innkomne forslag fra medlemmer

7. Fastsettlese av årskontingent

Det ble enstemmig vedtatt at årskontingent for HGK skal være kr 600 for 2010.

8. Budsjett for 2010

Budsjett for 2010 ble gjennomgått av Gro Mathiesen     og enstemmig godkjent.

9. Valg av styremedlemmer og tillitspersoner:

A. Valg av styremedlemmer:

Styremedlemmer:

Per Håvard Fredrikstad Leder –

Kennth Væring Nestleder –

Tove-Lise Gluggvatshaug Styremedlem -

Asmir Delic Styremedlem -

Kari Amundsen Styremedlem –

Cindy M. Fearnley Styremedlem -

Børge Løberg Styremedlem -


B. Valg av Kontrollkomité:Tre nye styremedlemmer: Fra venstre: Tove Lise Gluggvatshaug, Asmir Delic og Børge Løberg 

Kontrollkomité:

Jonny Enger ikke på valg

Bernt Fredriksen valgt med en varighet av 2 år – enstemmig valgt

C. Valg av Valgkomité:

Valgkomité:

Ottar Sørevik valgt som leder med en varighet av 1 år

Harald Olav Jensen valgt med en varighet av 1 år

Kim Sande valgt med en varighet av 1 år

Alle var enstemmig valgt

10. Engasjere statsautorisert revisor og fastsettes honorar

Forslag om gjenvalg av Statsautorisert revisor Ole Tom Lie ble enstemmig godkjent og

vedtatt. Godtgjørelse til revisor er vedtatt etter regning.

11. Handlingsplan 2010

Orientering om Handlingsplan for 2010 ble lagt fram av Per Håvard Fredrikstad. Dette ble enstemmig vedtatt. Mer informasjon under styret sine sider her inne. 

12. Organisasjonsplan 2010

Orientering om Organisasjonsplan for 2010 ble lagt fram av Kari Amundsen med en endring om at kontrollkomité skal ligge under Årsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt.

13. Avslutning

Per Håvard Fredrikstad takket Kåre Hansen (styremedlem), Lars Børre Hasle (styremedlem & Banevert ansvarlig), Bernt Fredriksen (styremedlem), Helge Furuset (kontrollkomité), Mari Helmer (dameleder), Thomas Astrup (herreleder), Nina Natalie Hasleengen (JR jenteansvarlig), Kjell Ove Karlsen (JR gutteansvarlig), Kenneth Væring (Juniorleder), Stian Sande (Barn & golfleder) for lang og vellykket innsats på veien av styret og klubben. Utdeling av vin/takkegaver til alle lederne som takket av.

Per Håvard Fredrikstad takket møteleder, styret, tillitspersoner og medlemmer for et vellykket år og til alle fremmøtte.

Nina Nathalia Hasleengen fikk vin og applaus for mange år som jenteansvarlig.
 

Kåre B Hansen taket av sin styrevirksomhet men hadde full kontroll på hvem som var tilstede.


Møtet ble avsluttet kl 20:15

Hakadal, 17.mars 2010

Ottar Sørevik – sign Frode Lein Sørbø - sign

Dugnadslotteri – Vinnere (av Ottar Sørevik):

Parkeringsplass + 5 range kort: Grethe Dyvesveen

5 Rangekort: May Britt Åsland

Jakke: Beate Engebretsen

Jakke: Arnfinn Granum

Jakke: Håvard Eek

Jakke: Per Olav Nyhus

Premieutdeling til Matcplayvinnerne og vintermesterskapet av Tore Amundsen og Thomas Astrup.

Tore Amundsen overrekker gavekort til Mari Helmer som tok seieren i dameklassen i årets vintermesterskap innendørs på Golfsenteret på Sandaker.


Og her får Unni Øksne sitt gavekort som vinner av seniorklassen, Unni vant også totalt for damene og fikk med det 10 klipp på Simulatortime på Sandaker. Vinner Håvard eek var ikke tilstede og får gavekort ved henvendelse til Adm.

Her er det junior Sondre Gluggvatshaug som mottar et gavekort på kr 3000 for 2 plassen i Hakadal Matchplay av Matchplaygeneral Thomas Astrup.

Vinneren av årets Hakadal Matcplay ble ikke overraskende Johnny Engebretsen som har gått over 100 runder på Aas Gaard Golfpark i sesongen 2009. En jakke med navn og en sjekk på kr 4000 var premien for 1 plassen.

Gjennomgang av Terminlisteforslag for 2010 av Tore Amundsen

Annen informasjon:

Tilbud til aksjonærer – Hvis du tegner du på deg en AvtaleGiro, så kan du få årsavgiften deltover 6 måneder. Ta gjerne kontakt på info@hakadalgolf.no hvis du ønsker.

Premieutdeling og takketaler slutt 20:40

Coca Cola
Sparebanken 1
Siteservice
Steria
Veidekke
Otra Norge
Rocfon
Comendo
Pixnord
Ischebeck
Optimera
Ahlsell
Vitus Apotek
Siemens
Nets
Thaugland
Farup
Myrhagen Sveising
MYRER VVS
Totaltekst
Ryds
alpha 2017
Mail4you.no
Spar Bemanning
Stanley Security
R.E.Gulvavretting
Hotel 33