Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Bane

Generalforsamling 14.mars kl 18:00 i låven

Publisert: 30. januar 2019  av Hakadal Golfklubb

Innkalling Generalforsamling 14. mars kl 18:00

NB: Oppdatert 07.03.19, alle papirer ligger nå i dokumentarkivet.

Innkalling til årsmøte Hakadal Golfk

SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2018

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018

Sak 5 - Budsjett 2019, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for 2019

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning 

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist 01.03.19

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS og har betalt årsavgiften for 2018.

VEL MØTT Hakadal, 30.01.19

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via dokumentarkivet på hjemmesidene 1 uke før Generalforsamling eller ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no

Coca Cola
Siteservice
Steria
Veidekke
Rocfon
Comendo
Pixnord
Optimera
Ahlsell
Vitus Apotek
Siemens
Nets
Thaugland
Farup
Myrhagen Sveising
MYRER VVS
alpha 2017
Mail4you.no
R.E.Gulvavretting
Hotel 33
Basefarm
Ischebeck Nordic
Dell
Sparebank1Nittedal