Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte i klubb og generalforsamling satt til 16.03

Publisert: 8. februar 2017  av Tor Oddvar Torve

Les mer i saken som er oppdatert 16.02.17 og generalsakspapirer lagt ut 09.03

Årsmøte Hakadal Golfklubb kl 19:00 16.03.17
Sted: Selskapslåven Aas Gaard.
OPPDATERT 09.03.17: Sakslistepapirer for nedlasting finnes i dokumentarkivet på hjemmesidene. Du som er medlem kan logge deg inn. Trenger du hjelp kan du kontakte klubbsekretær Mette Kollenberg på mette@hakadalgolf.no

Endelig saksliste legges ut 1 uke før

Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2016. Sted: Selskapslåven Aas Gaard.
Tid: 16.mars kl. 1900

Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer som er over 15 år og har betalt medlemskontingenten siste år (2016).
 

  SAKSLISTE:

 
  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  • Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs regnskap i revidert stand.
  • Fastsette kontingent
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Vedta Hakadal Golfklubbs budsjett.
  •  Valg:
       
 
Forslag til Årsmøtet må være oss i hende innen 02.03.16 og årsmøtepapirene vil være tilgjengelig i pdf. format på hjemmesiden 10. mars. Eventuelle forslag sendes til info@hakadalgolf.no


Per Håvard Fredrikstad
Styreleder, Hakadal Golfklubb.Innkalling Generalforsamling 16.03 kl 18:00 i fjøset på Aas Gaard
SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2016

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016

Sak 5 - Budsjett 2017, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for 2017

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  frist 02.03.17

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS og har betalt årsavgiften for 2016.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

VEL MØTT Hakadal, 16. februar 2017

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via epost 1 uke før Generalforsamling ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no

Coca Cola
Sparebanken 1
Siteservice
Steria
Veidekke
Otra Norge
Rocfon
Comendo
Pixnord
Ischebeck
Optimera
Ahlsell
Vitus Apotek
Siemens
Din Utvikling
Nets
Thaugland
Farup
Myrhagen Sveising
MYRER VVS
Totaltekst
Ryds
alpha 2017
Mail4you.no
Spar Bemanning
Stanley Security
R.E.Gulvavretting
Hotel 33