Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Innkalling Generalforsamling 1. mars kl 18:00

Publisert: 30. januar 2018  av Nils Thomas Fearnley

SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2017

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017

Sak 5 - Budsjett 2018, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for 2018

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning 

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist 15.02.18

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS og har betalt årsavgiften for 2017.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

VEL MØTT Hakadal, 30.01.18

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via dokumentarkivet på hjemmesidene 1 uke før Generalforsamling eller ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no

Coca Cola
Sparebanken 1
Siteservice
Steria
Veidekke
Otra Norge
Rocfon
Comendo
Pixnord
Optimera
Ahlsell
Vitus Apotek
Siemens
Nets
Thaugland
Farup
Myrhagen Sveising
MYRER VVS
Ryds
alpha 2017
Mail4you.no
Spar Bemanning
Stanley Security
R.E.Gulvavretting
Hotel 33
Basefarm
Ischebeck Nordic