Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Generalforsamling onsdag 18. mars kl 18

Publisert: 20. januar 2020  av Tor Oddvar Torve

Da har vi datoen klar for Generalforsamlingen. Les mer i saken

SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2019

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019

Sak 5 - Budsjett 2020, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2020

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning 

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist 04.03.20

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.

VEL MØTT Hakadal, 09.01.2020

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via dokumentarkivet på hjemmesidene 1 uke før Generalforsamling eller ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no

Sparebank1Nittedal
Coca Cola
Thaugland
Ahlsell
Veidekke
Ischebeck Nordic
R.E.Gulvavretting
Nets
Dell
MYRER VVS
Basefarm
Vitus Apotek
Siemens
Rockfon
Modulvegger Oslo AS
Farup
Steria
Myrhagen Sveising
alpha 2017
Siteservice
Comendo
Mail4you.no
Pixnord
Hotel 33