Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Generalforsamling onsdag 18. mars kl 18

Publisert: 20. januar 2020  av Tor Oddvar Torve

Da har vi datoen klar for Generalforsamlingen. Les mer i saken

SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2019

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019

Sak 5 - Budsjett 2020, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2020

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning 

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist 04.03.20

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.

VEL MØTT Hakadal, 09.01.2020

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via dokumentarkivet på hjemmesidene 1 uke før Generalforsamling eller ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no

Sparebank1Nittedal
Coca Cola
Thaugland
Ahlsell
Veidekke
Ischebeck Nordic
R.E.Gulvavretting
Nets
Dell
MYRER VVS
Basefarm
Vitus Apotek
Siemens
Rockfon
Modulvegger Oslo AS
Steria
Myrhagen Sveising
alpha 2017
Siteservice
Comendo
Mail4you.no
Pixnord