Klubben

Golf er for alle

  • Seniorgruppe—for våre medlemmenr over 50 år
  • Herregruppe—for våre mannlige medlemmer fra 19-49 år
  • Damegruppe—for våre kvinnelig medlemmer fr 19-49 år
  • Juniorer—for alle medlemmer med Grønt kort fra 10-18 år
  • Barn & golf—for barn fra 6 –10 år (uten GK)

Formålet med gruppene er å gi deltagerne muligheter for utvikling av
golfspillet sitt gjennom trening, spill med andre medlemmer, turneringer og turer. Samtidig skal gruppa bidra til at det skapes et godt sosialt miljø i klubben og på banen.

Aktivitetene i gruppa planlegges og legges opp av en komité. Formann i
komiteen utpekes av styret i Hakadal Golfklubb for to år om gangen.
Formannen har ansvaret for å finne komitémedlemmer, legge planer og
budsjett, samt å levere årsberetning og regnskap til styret i Hakadal Golfklubb for godkjenning.

Trening
En fast dag/tid per uke til hver gruppe— med en forskjellig treningstema hver gang. Maksimalt 10 deltagere på hver treningstime. Betaling kr 100 pr trening kontant direkte til Pro. Fremmøte ved driving rangen. Mer om dette blir lagt ut på våre hjemmesider.

Spill
Når banen er åpnet vil vi legge opp til faste tider hvor gruppene kan spille
sammen. Mer om dette blir lagt ut på våre hjemmesider.

Turneringer
Vi planlegger forskjellige turneringer i løpet av året spesielt for de
forskjellige gruppene.

Sammenkomst kvelder/Kafé
Vi planlegger kurs eller instruksjon rundt golfregler, golfutstyr eller golffaglig temaer. Vi også arrangerer hyggelig kvelder på kaféen for er en ukentlig
samling rundt en kaffekopp og kanskje en vaffel.

Turer
For å strekke golfsesongen litt - og komme i gang litt tidligere om våren - har vi planer om å arrangere turer for gruppene til forskjellige baner.

Eventuelt
Dette er en begynnelse. Men alle store ting begynner med de første skritt. For å komme videre trenger vi idéer og forslag til flere aktiviteter. Og helst også frivillige til gjennomføringen. Det er plass til alle talenter i Hakadal Golfklubb!