• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Klubben

Årsmøte Hakadal Golfklubb

Av: Tor Oddvar Torve  |  Publisert: 27. april 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Les mer i saken

Informasjon om skriftlig Årsmøte i Hakadal Golfklubb 2021 (for 2020) – Del II.
Gjennomføring av Årsmøtet! 
Det er i dag den 28.04.21 kl 07.25 lagt ut årsmøtepapirer på klubbens hjemmeside. Disse kan leses av klubbens medlemmer, lastes ned om ønskelig og årsmøtepapirer er grunnlag for å stemme der det er lagt opp til det (se under). Det er kun medlemmer av Hakadal Golfklubb som kan stemme. (Innlogging på «mine sider» dokumenter på HGK hjemmeside).
 
Ansvarlige for gjennomføringen:
 • Dirigent:                                                                        Arne Hvidsten arne.hvidsten@brightstar.com
 • Protokollfører 1:                                                         Pål Hagelid  info@hakadalgolf.no
 • Protokollfører 2:                                                          Bjørn Fulland
 
Selve avstemmingen:
 • Godkjent saksliste ligger på klubbens hjemmeside (etter oppdatert og styrevedtatt Lovnorm av 2020)
 • Avstemming/kommentarer:
  • «Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming gjennomføres ved bruk av link til et enkelt elektronisk stemmeverktøy. (Spørreundersøkelses-programmet SurveyMonkey). Verktøyet gir meget god oversikt over hele prosessen.
  • Du stemmer ved å klikke på «stemmeknapper» pr sak: «For forslaget», «Mot forslaget», eller «Blankt».
  • Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollførere. Styreleder har tilgang til resultatet.
Oppsummert:
Det vil være dirigent og protokollførere som gjennomgår stemmeresultatet etter fristens utløp 04.05.21. Protokoll med resultat pr. sak sendes så Styret i HGK som legger denne ut på klubbens hjemmeside innen 10.05.21.
Stemmerett:
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 
For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her 


Med vennlig hilsen 
Styret Hakadal Golfklubb