• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Klubben

Generalforsamlingen på epost

Av: Tor Oddvar Torve  |  Publisert: 8. mars 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Pga smittesituasjonen gjør vi som i fjor og avholder Generalforsamlingen på epost. Fjorårets GF ble en suksess med hele 93 stk som deltok på møtet på Epost. La oss håpe det blir siste gang med digital Generalforsamling. Les mer i saken

SAKSLISTE:
Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste
Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen
Sak 3 - Styrets årsberetning 2020
Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020
Sak 5 - Budsjett 2021, til orientering
Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2021
Sak 7 - Valg av styre
Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar
Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist onsdag 17.03.21

Generalforsamling på Epost er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil den 31.mars bli gjort tilgjengelig via dokumentarkivet på hjemmesidene og på epost ifbm avstemmingen som vil bli gjennomført i tidsrommet 07. april-14. april

For styret
Nils Thomas Fearnley