• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Klubben

Satsningsgruppen 2021 (Tidligere Elite)

Av: Øivind Karlsen  |  Publisert: 7. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hakadal GK viderefører satsning fra i fjor.

HGK endrer navnet på gruppen fra elite til satsningsgruppen.
Endringer skjer da det ikke nødvendigvis er de aller beste golferne i klubben pr dags dato som er med, men at de som er en del av denne gruppen kan få hjelp på veien med faste trening med vår pro, rangeballer, økonomisk støtte på turneringsavgifter og turneringsbekledning. 

Vi har satt av plasser til 5 stk i år også og alle inkl. de som deltok i fjor må legge inn en ny søknad for 2021.
Skulle vi få flere enn 5 gode kandidater til høyeste turneringspill i Norge, så ser styret at vi kan fordele midlene som er satt av, på flere. 

Når det kommer til deltagelse på Norges Cup og NM ser vi at max hcp for deltagelse ligger på ca.
2,5 i hcp og 9 i hcp på Østlandtouren (Tallene gjelder både damer og herrer fra 2020), men HGK vil se på søknader opp til 5 i hcp. 

Det betyr ikke at de over 5 i hcp ikke kan søke, det skal de så klart kunne gjøre.
De over 5 i hcp vil kunne bli med i videreutviklingsgruppen, som også får protimer og fri range (Samt at de kan stille på utvalgte Østlandtourer, der de er innenfor hcp grensen).
(*Junior satsningen ses ikke under denne hcp regelen, da de ikke har hcp krav på samme måte.)

Kriterier for å bli tatt med i satsningsgruppen med turneringspill er bl.a.:
1. Skal spille på en av nevnte tourer 
  - Narvesen tour (Junior)
  - Srixon Tour (Jr Elite)
  - Østlandstour (Brutto)
  - Garmin Norges Cup
  - NM i regi av NGF.

2. Er med på ett minimum antall runder på tourene som man skal delta på.
3. Møte opp til avtalte treninger med pro
4. Representerer klubben på en god måte

Send din søknad til klubbens styreleder Per Håvard Fredrikstad på mail.
per.fredrikstad@outlook.com
Søknadsfrist: 01.04.21 
Der dere beskriver litt om dere selv, ditt mål for sesongen samt hvordan du vil nå dine mål.

Vi gleder oss til 2021 sesongen starter.

Mvh
Klubben