Barn & Golf

Nyttig informasjon til foreldre

Utstyr
Klubben har golfutstyr til utlån. Det er ikke nødvendig å gå til innkjøp av utstyr før barna har vært på et par treninger.

Treningstøy
Kle barna etter forholdene. Vi trener også når det regner. Det er bare tordenvær som stopper oss.

Foreldrevettregler – retningslinjer fra Norges Golfforbund
Alle som driver med barn og ungdom innen golfen bør bidra til å skape en god treningskultur og riktige holdninger hos både barn og foreldre, foresatte og ledere. Du kan bidra til å gjøre idretten golf til en god opplevelse for barna.

Generelle huskeregler for foreldre, foresatte og ledere:

1. Vis interesse for både treninger og turneringer - barna ønsker det!

2. Sørg for at ditt barn møter til rett tid - unngå unødig stress.

3. Sørg for riktig og fornuftig utstyr og klær - ikke overdriv.

4. Oppmuntre både i medgang og motgang. Husk at ALLE spillerne trenger oppmuntring.

5. Spør om treningen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.

6. Lær barna å tåle både seier og tap.

7. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare
    holdninger og ambisjoner og tilby din hjelp.

8. Tenk på at det er ditt barn som spiller golf - ikke du!

9. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.

10. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.


Vedtatt av styret i NGF 9.juni 2007.