Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Styret

Resultater fra Medlemsundersøkelse 2009

Medlemsundersøkelsen 2009
 
Årets medlemsundersøkelse ble sendt ut 07.januar 2010.
 
Av ca. 1.560 medlemmer var det 1440 som mottok undersøkelsen og leverte 371 personer svar. Det gir en svarprosent på rundt 26%, noe vi er relativt fornøyde med. I golfnorge er det i alle fall bra.
Svarene fordelte seg på 80% menn og 20% kvinner, og 67% er voksne medlemmer, 32% seniorer og 1 % juniorer. I forhold til hcp er 19% er GK-spillere, 56% er høyhandikappere (36-19) og 25 % er lavhandikappere (18.9 – 0). I underkant av 70%  av respondentene har vært medlem 1-3 år og litt over 30% mer enn 4 år.
 
Ut av dette kan vi lese at det er et gjennomsnitt av medlemsmassen som har svart. Vi har flest voksne menn, med relativt kort fartstid i klubben og mellom- til høyt hcp. Vi har en stor seniorgruppe og 30% kvinner.
 
Medlemsundersøkelsen er en gylden mulighet styret har til å høre medlemmenes meninger om hvordan klubben arbeider, og hvordan vi kanskje bør justere kursen.
 
Hva fant vi?
Det er en omfattende jobb å analysere hele undersøkelsen. Vi har derfor valgt å fokusere på noen av svarene og kommentere de her.
 
Kort oppsummert er de fleste fornøyde med banen og klubben. De spiller golf fordi de liker banen, det er hyggelig å være her og det er sosialt i Hakadal. Noen sier også at de har som mål å bli bedre spillere!
 
Hvordan ønsker vi å trene?
20% ønsker å trene i grupper, 20% ønsker å trene individuelt, 20% vet ikke hva de foretrekker og 40% vil helst trene både i grupper og individuelt.
 
Styret har oppfattet at treningsopplegget i fjor med spesielle kurs (lange slag, hvitt kort etc.) var vellykket. Det er også kommet ønsker om satsing på spilleferdigheter, dvs. kurs/opplegg for lav-, middels- og høyt hcp hver for seg.
Dette vil vi se på, og ta opp med Protjenesten.
 
Oppfølging av GK-spillere
Stort sett synes mange at de blir godt ivaretatt, men noe kan vi sikkert gjøre bedre. Det viser seg nemlig at det er i denne fasen frafallet er størst i golf. Hvis man ikke kommer videre til hvitt kort, så er det lett å selge køllene.
 
I Hakadal har vi ordningen med fadderrunder. Mange synes det er en god ordning, fordi de kommer seg rundt på banen i et ”trygt” miljø. Dette mener styret er veldig viktig. Folk skal føle seg komfortable på banen og ikke være vettskremte med tanke på, og på grunn av, mer meritterte spillere. Vi forsøkte oss i fjor med grønne fredager, men det var ingen suksess. Vi vil derfor se på om vi kan gjøre noe mer ut av fadderordningen. Det er lov å gå fadderrunder også etter at GK er passert, men det er nok ikke så godt utnyttet. Vi vil jobbe med saken sammen med HCK-gruppa.
 
Vi har et stykke å gå i forhold til nye medlemmer, i det nesten 30% er helt uenige i at klubben er flink til å ta vare på nye medlemmer. Kanskje må vi finne ut litt mer om hvem som ikke føler seg ivaretatt. Det er kanskje ikke de som kommer fra GK systemet vårt, men folk som melder seg inn med GK/hcp fra andre klubber. Vi lover å jobbe med saken.
 
Det sosiale
Folk synes det er sosialt her i Hakadal. Vi er en medlemsklubb i første rekke, og da er de sosiale arrangementene viktige. De er det flere sorter av. Temakvelder er populære og regelkvelder er sterkt etterspurt. Det vil vi satse på i kommende sesong. Kanskje vi har funnet ut av vi kan spare noen slag ved å kunne reglene bedre?
 
Folk er fornøyde med miljøet. Det er ikke bare styrets ansvar. Å møte andre på en hyggelig måte er alles ansvar, som styremedlem, komitémedlem, ansatt på anlegget eller spiller. Vi har alle et ansvar for at andre har det hyggelig i Hakadal Golfklubb/Aas Gaard Golfpark.
 
 
Oppsummering
Noen spørsmål handler om hvorvidt medlemmene synes styret er opptatt av å høre på dem. Det er vi, både i egne øyne og ut fra svarene vi fikk på spørsmålene. Men ikke alle er like fornøyde med alt. Det ville forøvrige vært i overkant vellykket. Bare for å presisere så er det klubben som driver idrettslaget. Hakadal Golfdrift har ansvar for banen, Pro-tjenesten og kafeen. Men vi samarbeider tett, fordi det er totalopplevelsen som teller. For meg som spiller er det likegyldig hvem som har ansvaret for de ulike delene.
 
Samtidig har vi noen spørsmål om folk er villige til å ta verv i klubben og svarene varierer litt etter hvilken status man har i klubben, blant aksjonærene er det 81,5% som varer nei på om de vil utføre komitéarbeid, blant medlemmene er det 95,7% som sier nei og blant de som leier spillerett er det 100% som sier nei. Styret oppfordrer alle som kan til å ta sin del av den dugnaden det er å drive klubben.
 
På årsmøtet i fjor presenterte styret en handlingsplan for året. Den har vi jobbet etter. Planen vil bli justert i forhold til de svarene medlemsundersøkelsen har gitt og presentert i justert form på årsmøtet i mars.
 
På vegne av Hakadal Golfklubb
Kari Amundsen
Styremedlem

 
Coca Cola
Sparebanken 1
Siteservice
Steria
Veidekke
Otra Norge
Rocfon
Comendo
Pixnord
Ischebeck
Optimera
Ahlsell
Vitus Apotek
Siemens
Nets
Thaugland
Farup
Myrhagen Sveising
MYRER VVS
Totaltekst
Ryds
alpha 2017
Mail4you.no
Spar Bemanning
Stanley Security
R.E.Gulvavretting
Hotel 33