• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Klubben

Årsmøte Hakadal Golfklubb 18.mars kl 19:00

Av:   |  Publisert: 20. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til årsmøte Hakadal Golfklubb kl 19:00 18.mars

Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2019. Sted: Aas Gaard.
Tid: 14. mars kl. 1900

Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer som er over 15 år som har betalt medlemskontingenten siste år (2019).
 

  SAKSLISTE:

 
 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle Hakadal Golfklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • Behandle Hakadal Golfklubbs regnskap i revidert stand.
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag og saker.
 • Vedta Hakadal Golfklubbs budsjett.
 •  Valg:
       
 
Forslag til Årsmøtet må være oss i hende innen 040320 og årsmøtepapirene vil være tilgjengelig så raskt de er klare og senest en uke før årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til info@hakadalgolf.no


Per Håvard Fredrikstad
Styreleder, Hakadal Golfklubb.